Kryesia

ANËTARËT E KRYESISË SË PARTISË DEMOKRATIKE TË KOSOVËS

NR. EMRI DHE MBIEMRI

1.      KADRI VESELI – Kryetar